За нас

Създадена през 1988 г. и в непрекъснато търсене на все по-високи постижения, днес ORION заема водещо място в Италия в областта на цялостно проектиране и изграждане на системи за мониторинг на околната среда:

• мониторинг на качеството на въздуха

• емисионен мониторинг и анализ на технологични процеси

• мониторинг на качеството на водите

• управление и поддръжка на мрежи за мониторинг, системи и оборудване

• управление и валидиране на мониторингови данни

• проучване и разработка на нови технологии.

 

ORION консултира клиента от идеята, процеса на проектиране, реализацията на проекта до осигуряването на сервиз и обслужване след продажбата, като предлага високо-квалифициран търговски и технически персонал.

ORION е сертифицирана по UNI EN ISO 9001:2000, гаранция за прилаганите високи стандарти за качество в проектирането, както на системите за мониторинг, така и на софтуерните разработки, в това число и при осъществяването на поддръжка на изградените системи.

ORION е сертифицирана също от италианската асоциация SOA като сертифициран производител за осъществяване на обществени доставки в категориите OS19, OS30 и OG12.

През 2009 г. ORION създаде дъщерно дружество в България, ORION ENVIRONMENТ Ltd, като по този начин затвърди позициите си като фирма-доставчик на високо технологично оборудване в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи за екологичен мониторинг.

Сериозна предпоставка за разширяването на ORION и трайното й установяване на българския пазар беше успешното реализиране на няколко значими проекта в областта на мониторинга на подземни и  повърхности води, сред които:

“Интегрирано управление на трансграничните подземни води между България и Румъния в Добруджанския регион/Добруджа” доставка на оборудване, BG-RO 2004/016-783.01.02

 

"Укрепване на мрежата за мониторинг на повърхностните води”, финансирана от програма ФАР по проект BG 2006/018-343.06.03"