За нас

Създадена през 1988 г. и в непрекъснато търсене на все по-високи постижения, днес ORION заема водещо място в Италия в областта на цялостно проектиране и изграждане на системи за мониторинг на околната среда:

• мониторинг на качеството на въздуха

• емисионен мониторинг и анализ на технологични процеси

• мониторинг на качеството на водите

• управление и поддръжка на мрежи за мониторинг, системи и оборудване

• управление и валидиране на мониторингови данни

• проучване и разработка на нови технологии.

 

ORION консултира клиента от идеята, процеса на проектиране, реализацията на проекта до осигуряването на сервиз и обслужване след продажбата, като предлага високо-квалифициран търговски и технически персонал.

ORION е сертифицирана по UNI EN ISO 9001:2000, гаранция за прилаганите високи стандарти за качество в проектирането, както на системите за мониторинг, така и на софтуерните разработки, в това число и при осъществяването на поддръжка на изградените системи.

ORION е сертифицирана също от италианската асоциация SOA като сертифициран производител за осъществяване на обществени доставки в категориите OS19, OS30 и OG12.

През 2009 г. ORION създаде дъщерно дружество в България, ORION ENVIRONMENТ Ltd, като по този начин затвърди позициите си като фирма-доставчик на високо технологично оборудване в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи за екологичен мониторинг.

Сериозна предпоставка за разширяването на ORION и трайното й установяване на българския пазар беше успешното реализиране на няколко значими проекта в областта на мониторинга на подземни и  повърхности води, сред които:

“Интегрирано управление на трансграничните подземни води между България и Румъния в Добруджанския регион/Добруджа” доставка на оборудване, BG-RO 2004/016-783.01.02

"Укрепване на мрежата за мониторинг на повърхностните води”, финансирана от програма ФАР по проект BG 2006/018-343.06.03"

 


 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД


Ние, в ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД, уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот на всички посетители на нашия уебсайт. Затова искаме да Ви информираме за начина, по който бихме използвали Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете подхода ни при използването на вашите лични данни.

Като ни предоставяте личните си данни, ще се счита, че Вие – когато това е необходимо и подходящо – давате съгласието си за разкриване на тази информация в случаите, които са посочени в тази Политика.

 

Какво включва Политиката за защита на личните данни?

Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия уебсайт.

 

Данни за администратора и за контакт с него.

Вашите лични данни се администрират изцяло от ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД, с ЕИК 200616325.

Данните за контакт с администратора, по Ваш избор за конкретния способ, са:

 • България, гр. София, 1040, бул. „Драган Цанков” №36, ИННТЕРПРЕД, Офис Б-333
 • Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 • Телефон: +359 2 971 21 46,
 • Факс: +359 2 973 31 96

 

Специално предупреждение – за лица под 18-годишна възраст

Нашият уебсайт не е насочен към лица под 18-годишна възраст и ние няма целенасочено да събираме, използваме, предоставяме или обработваме под каквато и да било форма информация на деца под 18-годишна възраст. Поради това се обръщаме към Вас с молба, ако сте на възраст под 18 години, да не ни изпращате личните си данни (напр. името и e-mail адреса си).

Ако сте под 18-годишна възраст, но искате да зададете въпрос или да използвате този уебсайт по начин, който изисква от Вас да предоставите лични данни, моля, обърнете се към Ваш родител или настойник, който да направи това от Ваше име.

 

С каква цел се събират Вашите лични данни?

Нашият уебсайт е предназначен да Ви информира кои сме ние и с какво се занимаваме. Ние събираме и използваме лични данни (вкл. име, фирма, телефонен номер и e-mail), за да Ви предоставяме по-добре нужните услуги или информация. Следователно бихме използвали Вашите лични данни, за да:

 • отговаряме на запитвания и искания, отправени от Вас;
 • обработваме поръчки или заявки, направени от Вас;
 • провеждане или осъществяване нашите задължения, свързани със споразумение, което имате с нас;
 • предвиждаме и разрешаваме проблеми с предоставяни на Вас стоки или услуги.

За да оптимизираме нашите услуги, може да решим да използваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте уведомени за това и при нужда ще изискваме Вашето съгласие, преди да използваме личните Ви данни за директен маркетинг.

Освен това, ако в който и да било момент пожелаете от нас да спрем да използваме личните Ви данни за която и да било от горните цели, моля да се свържете с нас. Ние ще прекратим използването на личните Ви данни за тези цели при първа възможност.

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот и във връзка с това ще предприемем необходимите мерки да гарантираме защитата на личните Ви данни, в случай че ги прехвърлим извън ЕИП. Освен това, ако ползвате нашите услуги, докато сте извън ЕИП, личните Ви данни може да бъдат предоставени извън ЕИП, за да Ви се предоставят тези услуги.

С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление) или когато преценим, че това е нужно за защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други лица.

 

Какви са Вашите права като субекти на данни, какъв е начинът на упражняването им?

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 • право на ограничение на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;
 • право на възражение, ако са налице посочените условия в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен..

 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до екипа на ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане.

 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

Допълнителна информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и начина за упражняване на предоставените Ви права, можете да получите на посочените по-горе данни за контакт.

 

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

В ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

Събиране на информация, която не представлява лични данни

Възможно е автоматично да събираме информация за Вас, която не представлява лични данни – като например за вида на използвания от Вас уеб браузър или уебсайта, откъдето сте се свързали с нашия уебсайт.

Тази информация не може да Ви идентифицира и се използва, само за да ни помогне да осигурим ефективно обслужване. Понякога може да предоставяме тези анонимни или обобщени данни на трети страни за цели, свързани с този сайт.

 

Сигурност на личните Ви данни

Тъй като ценим правото Ви на личен живот, ще гарантираме подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел използваме технология и прилагаме политика, която да защитават личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване и съответно ще актуализираме тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.

 

Използване на Ваши лични данни, предоставени на други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия уебсайт чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

 

Препоръчваме Ви да проверявате Политиката за защита на личните данни на всеки сайт, който посещавате, за да разберете по-добре своите права и задължения, особено ако предоставяте каквато и да било информация на такива уебсайтове на трети страни. Свържете се със собственика или оператора на съответния сайт, ако имате някакви притеснения или въпроси.

Политиката за използване на Cookies (Бисквитки)

Този уебсайт използва Google Analytics и съответно бисквитки, за да проследява различни аспекти на Вашето посещение, включително Вашето географско местоположение, как сте стигнали до сайта, продължителността на Вашата визита, страниците, прочетени от Вас и всичко, което търсите, докато сте на сайта, както и за други подобни технологии в обхвата на Директивата на ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.

Какво представляват “cookies”?

Cookies са малки файлове с данни, които браузърът Ви инсталира във Вашия компютър или устройство. Те помагат на браузъра да извършва навигация в уебсайта, а самите cookies не могат да събират информация, запаметена в компютъра или файловете Ви.

Когато сървър използва уеб браузър за прочитане на cookies, те могат да направят уебсайта по-удобен за потребителя. За да защити личните Ви данни, Вашият браузър разрешава на уебсайта достъп само до cookies, които той Ви е изпратил.

 

Защо използваме cookies?

За отчитане на взаимодействията на потребителите с уебсайтовете на клиентите на Google Анализ програмата работи основно с „бисквитки“ на посещавания домейн.

Cookies запомнят типа на използвания от Вас браузър, както и какъв допълнителен софтуер за браузъра сте инсталирали. Освен това те запомнят и предпочитанията Ви, например език и район, които се зареждат като настройки по подразбиране, когато отново посетите уебсайта. Също така, cookies Ви дават възможност да оценявате сайтовете и да попълвате формуляри за коментари.

Някои от използваните от нас cookies са т.н. “сесийни” cookies, които се изтриват, когато затворите своя браузър, други са постоянни cookies и се съхраняват във Вашия компютър за по-продължително време.

Как се използват cookies на трети страни?

За някои функции в пределите на нашите уебстраници ние използваме доставчици от трети страни, например, когато посещавате страница с включен видеоматериал от YouTube или връзки към YouTube.

Такива видеоматериали или връзки (и каквото и да било друго съдържание от доставчици от трети страни) може да съдържат cookies на трети страни, и Вие може да пожелаете да потърсите в политиките на уебсайтовете на тези трети страни информация за начина, по който използват cookies.

Как мога да отказвам и изтривам cookies?

Ние няма да използваме cookies за събиране на личнa информация, която може да Ви идентифицира. Но, ако решите, можете да изберете да откажете или блокирате cookies, които Ви изпраща уебсайтът на ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД или уебсайтовете на трети страни-доставчици, като промените настройките на Вашия браузър – за повече подробности вижте функцията Help на браузъра.

Моля, обърнете внимание, че повечето браузъри автоматично приемат cookies, така че ако не желаете да бъдат използвани cookies, може да Ви се наложи активно да блокирате или изтриете cookies.

Също така, можете да посетите www.allaboutcookies.org за по-подробни указания за изтриване или отказване на cookies, както и за допълнителна информация за самите cookies. За информация за използването на cookies от браузъри за мобилни телефони и за подробности за начина на отказване или изтриване на такива cookies, се обръщайте към наръчника на вашето мобилно устройство.

Имайте предвид, че ако откажете да използвате cookies, все пак ще можете да посещавате нашите уебсайтове, но е възможно някои функции да не работят правилно.

Промени на политиката

Възможно е периодично да извършваме промени в тази Политика за защита на личните данни. При извършване на съществени промени в Политиката ни и в начина, по който използваме личните Ви данни, ще публикуваме промените на тази страница и ще правим всичко възможно да Ви уведомим своевременно за тях. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

 

ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД