Мониторинг на качеството на въздуха

Мобилна станция- Мониторинг на качеството на въздухаОт момента на създаването си през 1988 г., ORION проектира и доставя фиксирани и мобилни станции за мониторинг качеството на атмосферния въздух и на замърсяванията от трафика.

Благодарение на нашия дългогодишен опит стана възможно да реализираме изграждането цялостни мрежи за мониторинг на качеството на въздуха в различни страни в Европа.

Ние проектираме и изграждаме мониторингови станции, съобразени със специфичните нужди на клиента; нашите решения се базират на усъвършенствани технологии, които гарантират постигането на изключително високи нива на качество в техническо отношение. По желание на клиента, ние сме в състояние да разработим и изпълним специфичен външен дизайн на станциите по такъв начин, че да се вписват по най-подходящ начин в околната среда, без да се нарушават хармонията на околното пространство.

В зависимост от специфичните нужди на клиента и при спазване на изискванията на действащото законодателство, нашите разработки се базират на прилагане на сертифицирано аналитично оборудване, както от страна на нашите поддоставчици, така и оборудване - собствено производство.

Мултипараметрични монитори на UniTec - Мониторинг на качеството на въздуха Мултипараметрични монитори на UniTec - Мониторинг на качеството на въздуха

Софтуерните системи за събиране и предаване на данни (EDA2000, EDA2000C), са наша собствена разработка и гарантират най-висока степен на надеждност. Те имат възможност за персонализиране в случай на разширяване на съществуващите мрежи на по-късен етап.

 

По-важни реализирани проекти:

Министерство на околната среда и водите – Румъния

  • Доставка на 98 станции за пълен мониторинг на качеството на въздуха с уреди за анализ на: SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, VOC-BTEX, система за калибриране, МТО станция, система за дистанционно управление и съхранение на данни.
  • Доставка на 3 станции за мониторинг на качеството на въздуха в ниските обхвати инсталирани в планински области в съответствие с ЕМЕР за определяне на фона, оборудвани с анализатори за SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, VOC-BTEX, система за калибриране, МТО станция, система за дистанционно управление и съхранение на данни.

Министерство на финансите – Румъния

  • Доставка на 15 станции за мониторинг на качеството на въздуха и лабораторно оборудване

ENERGIA MODUGNO SpA-Bari – Италия

  • Доставка на 6 фиксирани станции за мониторинг

Агенция по опазване на околната среда – Италия

  • Доставка на 2 мобилни мониторингови станции

Регионална лаборатория по опазване на околната среда – Veneto, Италия

  • Доставка на 4 мобилни мониторингови станции

Италианско дружество за водоснабдяване и канализация

  • Доставка на 2 мобилни мониторингови станции

Национален център за изследвания

  • Доставка на 1 мобилна мониторингова станция

 

 

 


Мобилна станция ORION, следи за качеството на въздуха в Русе

ВИДЕО /

 

ВИДЕО - ORION ENVIRONMENТ

 

 

Мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е позиционирана от 13 октомври на територията на град Русе. Това е в изпълнение на поетия ангажимент пред гражданите на Русе периодично за по няколко дни в града да бъде разполагана мобилна станция, която да измерва качеството на въздуха, каза пред журналисти областният управител на Русе Галин Григоров. Умишлено не е подадена предварително информация за наличието на станцията в града, за да няма съмнения за манипулации, а и за да се предотврати евентуална промяна в работния цикъл на предприятията. Ивайло Чифликарски, главен експерт в ИАОС, съобщи, че станцията извършва замервания на основните параметри на качеството на атмосферния въздух, плюс сероводород, амоняк и фини прахови частици, като за тези дни не са установени завишени стойности на нито един от показателите. Отчетените за няколко дни резултати вече са изпратени в РИОСВ и областната администрация. В бъдеще станцията ще бъде разполагана за различни периоди от време на различни локации в града. Григоров съобщи още, че със съдействитео на МОСВ и ИАОС в най-скоро време в града да бъдат монтирани и няколко разширени газанализатори.