Мониторинг на газове в технологични процеси

Мониторинг на газове в  технологични процеси

ORION предлага широк обхват от системи в областта на мониторинга на газове
в технологични процеси: отделни газ-анализатори и завършени системи до "ключ" базирани на най-добрите технологии познати на пазара днес и одобрени методи на системен инженеринг.

Нашият технически екип предлага големия си опит както в инженеринга на системите, така и в сервиза след продажбата.

Системите на ORION са оборудвани с модули за събиране, обработка, предаване и наблюдение  на данните. Софтуерът EDA2003, разработен от наш екип, е най-доброто решение за цялостно и поотделно управление на различни системи.

Системите за мониторинг осъществени от ORION се използват широк кръг от анализатори:

  • FT-IR системи
  • Газхроматографи
  • Анализатори на водород
  • ND-IR анализатори