Център за изследвания

ORION разполага с изследователска лаборатория, намираща се в централата на фирмата във Веждано (Падуа).

Лабораторията на ORION е регистрирана в Списъка на Изследователските лаборатории  и акредитирана от MIUR (Министерство на изследванията на Италия), съгласно италианското законодателство Указ DM n. 593 , Чл.14, от дата 8/8/2000.

ORION е единствената в своята област фирма в Италия, която се занимава с научноизследователска и развойна дейност за проучване и създаване на иновативни системи за анализ и мониторинг на течности и газове.

ORION непрекъснато инвестира в научноизследователската и развойна дейност за разработването на ново оборудване, при спазване на най-високите световни стандарти.

Нашата лаборатория е оборудвана с най-иновативните технологии и конвенционална екипировка, сертифицирана от италианския CNR (Национален Център за Изследвания) и други компетентни органи, съгласно изискванията на действащите нормативни разпоредби за системите за мониторинг на качеството на въздуха.

ORION вече постигна отлични резултати в областта на екологичния мониторинг, с разработване на иновативни решения и прилагане на напреднали технологии, благодарение на участието си в множество изследователски проекти на европейско ниво.