Цялостно обслужване

ORION предоставя на клиента цялостно обслужване от проектиране и инженеринг Специалисти в мониторинга на околната средадо пускане в действие, като осъществява:

първоначален контакт

пускане в действие

проектиране

калибриране

изпълнение на проекта

поддръжка и управление

инсталиране

обучение

ORION разполага със собствен високо квалифициран персонал в различни сектори (химици, физици, еколози, инженер-химици, електронни инженери, математици, биолози, телекомуникационни инженери, сервизни техници) за предоставяне на различни видове услуги, които работят при спазване на изискванията на стандартите за качество (ISO9001:2000).

Службата за Техническа поддръжка разполага с повече от 20 специализирани техника, като всеки един от тях разполага с необходимото оборудване, инструментална екипировка и консумативи,необходими за бърза реакция при отстраняване на възникнали повреди на място.

Специалисти в мониторинга на околната среда

ORION разработи собствен статистически софтуер за управление на мониторингови мрежи. Това са GESTICOM.2000 и експертната система ORION-EXPERT за моделиране, управление и валидиране на данни. ORION разполага със собствена база и предоставя на своите клиенти услуги за:

  • Мастер станция за валидиране на данни на мрежи за мониторинг качеството на въздуха: това са услуги за клиента на принципа на „аутсорсинг”;

  • Лаборатория за ремонт, проверка и калибриране на оборудване, снабдена със сертифицирани калибрационни газови бутилки, датчици за масов поток, регулатори за налягане и температура, сертифицирани от SIT.