ORION ENVIRONMENТ

ORION ENVIRONMENТ е дъщерно дружество на ORION, регистрирано в България през 2009 г. Идеята за създаването на дружеството беше да се пренесе значителният опит на ORION, водеща италианска фирма в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи за екологичен мониторинг.  Сериозна предпоставка за разширяването на ORION и трайното й установяване на българския пазар, беше успешното реализиране на няколко значими проекта, финансирани от ЕК, в областта на мониторинга на подземни и  повърхности води.

 


Мобилна станция ORION, следи за качеството на въздуха в Русе

ВИДЕО /

 

ВИДЕО - ORION ENVIRONMENТ

Партньори:

1. Мониторинг качеството на атмосферния въздух и емисионен мониторинг

 

THERMO FISHER SCIENTIFIC

ORION ENVIRONMENТ е изключителен представител за България на Thermo Fisher Scientific Air Quality Instruments.

Представителството обхваща:

  • Анализатори за качеството на атмосферния въздух
  • Монитори за фини прахови частици ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10
  • Уреди и системи за емисионен мониторинг
  • Преносими уреди за измерване на газове и прах

 

AMA Instruments предлага разнообразни серии и конфигурации на онлайн GC за контрол на качеството на въздуха и мониторинга на промишлени обекти за производство на органични съединения, покриващи широк спектър от изисквания за приложение. Онлайн GC системите на AMA Instruments са специално разработени за непрекъсната работа при тежки условия, като мониторингови станции, мобилни лаборатории или в промишлени обекти.

 

SK-Elektronik произвежда инструменти за различни приложения във всички сфери на индустрията, опазване на околната среда, както и за научноизследователска и развойна дейност. Приложенията достигат от контрол на LEL, контрол на емисиите и качество на въздуха до аналитичен контрол на отработените газове за химическата промишленост и в областта на разработването на двигатели. Новата аналитична платформа UPAS, разработена от SK-Elektronik GmbH, представлява възможност за интегриране на множество аналитични решения за вашата задача за измерване.

 

Comde-Derenda GmbH предлага ниско- и среднодебитни пробовземни устройства LVS / MVS и различни автоматични системи за вземане на проби, които събират фини прахови частици на филтри за вземане на проби съгласно EN 12341: 2014 (PM10 и PM2.5).

 

2. Хидрометеорологичен мониторинг и системи за ранно предупреждение от наводнения

MTX е фирма с дългогодишен опит в областта на мониторинговите системи за хидрометеорологични параметри. Компанията произвежда широка гама от висококачествени сензори за измерване на метеорологичните параметри и голям брой системи за събиране на данни, които могат да задоволят всякакви изисквания.

 

IJINUS е производител на измервателни уреди за контрол на технологични процеси и оборудване за безжичен пренос на данни от точките на измерване, дистанционно наблюдение и управление. Фирмата предлага сензори, записващи устройства, предаватели и комуникационни интерфейси за надзор. Уредите измерват водни нива, дебит и скорост на водни течения, налягане, температура, H2S газ и различни анализи на води – ел. проводимост, солесъдържание, рН, разтворен кислород и мътност.

3. Количествен и качествен мониторинг на води

In-Situ буквално означава "на място" и в крайна сметка това, което фирмата предлага, е способността да се извърши измерване или химичен анализ в точката на измерване. Когато занесете проба в лабораторията, работите в идеалните условия. Когато обаче извършвате измерване на място (в точката на измерване), вие можете да ни се доверите, че оборудването и данните ще бъдат точни и надеждни, че оборудването ще продължи да работи, дори когато не можете да го виждате.

 

Teledyne Isco произвежда широка гама продукти за професионалисти, работещи в областта на мониторинга и намаляването на замърсяването на водите, инженери и мениджъри, ангажирани с управлението на отпадъчните води, както и учени, ангажирани в областта и лабораторните упражнения. Teledyne Isco е водещ производител и доставчик на здрави и надеждни автоматични пробовземни устройства, разходомери и мултипараметрични сонди за химичен и физикохимичен анализ на чисти и отпадъчни води.

 

GO Systemelektronik предлага цялостни решения за он-лайн мониторинг в сферата на отпадъчни води, питейни води, измерване и контрол на технологични процеси, както и мониторинг на околната среда. Основната ни дейност е насочена към разработването на специфични за клиента хардуерни и софтуерни решения с цел да задоволим нуждите на нашите клиенти. В допълнение, GO Systemelektronik предлага персонализирани решения, които са специално пригодени към специфичните за приложението изисквания.

 

Modern Water е експерт в проектирането и разработването на аналитични инструменти и технологии за мониторинг на токсичност, следи от тежки метали и промишлени замърсители във води и почви. Modern Water, произвежда, инсталира и обслужва иновативни мембранни технологии включващи: обезсоляване на морска вода, производство на допълваща вода за оборотни охладителни системи, процеси на топлинно обезсоляване и концентриране на солеви разтвори.

 

От 1977 г. SGM LEKTRA произвежда инструменти за измерване и контрол на промишлени процеси и интегрирани водни цикли. SGM LEKTRA предлага устройства за измерване на дебит, налягане, ниво, температура, полева комуникация и цялостни решения за автоматизация.

 

 


Този уебсайт използва Google Analytics и съответно бисквитки, за да проследява различни аспекти на Вашето посещение, включително Вашето географско местоположение, как сте стигнали до сайта, продължителността на Вашата визита, страниците, прочетени от Вас и всичко, което търсите, докато сте на сайта. Съгласявате ли се да споделите тази информация?