ORION ENVIRONMENТ

ORION ENVIRONMENТ е дъщерно дружество на ORION, регистрирано в България през 2009 г. Идеята за създаването на дружеството беше да се пренесе значителният опит на ORION, водеща италианска фирма в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи за екологичен мониторинг.  Сериозна предпоставка за разширяването на ORION и трайното й установяване на българския пазар, беше успешното реализиране на няколко значими проекта, финансирани от ЕК, в областта на мониторинга на подземни и  повърхности води.

 


Мобилна станция ORION, следи за качеството на въздуха в Русе

ВИДЕО /

 

ВИДЕО - ORION ENVIRONMENТ

Партньори:

1. Мониторинг качеството на атмосферния въздух и емисионен мониторинг

 

THERMO FISHER SCIENTIFIC

ORION ENVIRONMENТ е изключителен представител за България на Thermo Fisher Scientific Air Quality Instruments.

Представителството обхваща:

  • Анализатори за качеството на атмосферния въздух
  • Монитори за фини прахови частици ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10
  • Уреди и системи за емисионен мониторинг
  • Преносими уреди за измерване на газове и прах

 

Повече от 40 години Chromatotec Group предлага пълна гама от автоматични онлайн газхроматографи за контрол на качеството на въздуха и мониторинг на промишлени обекти за производство на органични съединения, покриващи широк спектър от изисквания за приложение. Тази иновативна апаратура е изцяло произведена във Франция и позволява измерване на концентрации в ppt/ppb/ppm и в %.

 

SK-Elektronik произвежда инструменти за различни приложения във всички сфери на индустрията, опазване на околната среда, както и за научноизследователска и развойна дейност. Приложенията достигат от контрол на LEL, контрол на емисиите и качество на въздуха до аналитичен контрол на отработените газове за химическата промишленост и в областта на разработването на двигатели. Новата аналитична платформа UPAS, разработена от SK-Elektronik GmbH, представлява възможност за интегриране на множество аналитични решения за вашата задача за измерване.

 

Comde-Derenda GmbH предлага ниско- и среднодебитни пробовземни устройства LVS / MVS и различни автоматични системи за вземане на проби, които събират фини прахови частици на филтри за вземане на проби съгласно EN 12341: 2014 (PM10 и PM2.5).

 

2. Хидрометеорологичен мониторинг и системи за ранно предупреждение от наводнения

MTX е фирма с дългогодишен опит в областта на мониторинговите системи за хидрометеорологични параметри. Компанията произвежда широка гама от висококачествени сензори за измерване на метеорологичните параметри и голям брой системи за събиране на данни, които могат да задоволят всякакви изисквания.

 

IJINUS е производител на измервателни уреди за контрол на технологични процеси и оборудване за безжичен пренос на данни от точките на измерване, дистанционно наблюдение и управление. Фирмата предлага сензори, записващи устройства, предаватели и комуникационни интерфейси за надзор. Уредите измерват водни нива, дебит и скорост на водни течения, налягане, температура, H2S газ и различни анализи на води – ел. проводимост, солесъдържание, рН, разтворен кислород и мътност.

3. Количествен и качествен мониторинг на води

In-Situ буквално означава "на място" и в крайна сметка това, което фирмата предлага, е способността да се извърши измерване или химичен анализ в точката на измерване. Когато занесете проба в лабораторията, работите в идеалните условия. Когато обаче извършвате измерване на място (в точката на измерване), вие можете да ни се доверите, че оборудването и данните ще бъдат точни и надеждни, че оборудването ще продължи да работи, дори когато не можете да го виждате.

 

Teledyne Isco произвежда широка гама продукти за професионалисти, работещи в областта на мониторинга и намаляването на замърсяването на водите, инженери и мениджъри, ангажирани с управлението на отпадъчните води, както и учени, ангажирани в областта и лабораторните упражнения. Teledyne Isco е водещ производител и доставчик на здрави и надеждни автоматични пробовземни устройства, разходомери и мултипараметрични сонди за химичен и физикохимичен анализ на чисти и отпадъчни води.

 

GO Systemelektronik предлага цялостни решения за он-лайн мониторинг в сферата на отпадъчни води, питейни води, измерване и контрол на технологични процеси, както и мониторинг на околната среда. Основната ни дейност е насочена към разработването на специфични за клиента хардуерни и софтуерни решения с цел да задоволим нуждите на нашите клиенти. В допълнение, GO Systemelektronik предлага персонализирани решения, които са специално пригодени към специфичните за приложението изисквания.

 

Modern Water е експерт в проектирането и разработването на аналитични инструменти и технологии за мониторинг на токсичност, следи от тежки метали и промишлени замърсители във води и почви. Modern Water, произвежда, инсталира и обслужва иновативни мембранни технологии включващи: обезсоляване на морска вода, производство на допълваща вода за оборотни охладителни системи, процеси на топлинно обезсоляване и концентриране на солеви разтвори.

 

От 1977 г. SGM LEKTRA произвежда инструменти за измерване и контрол на промишлени процеси и интегрирани водни цикли. SGM LEKTRA предлага устройства за измерване на дебит, налягане, ниво, температура, полева комуникация и цялостни решения за автоматизация.

 

 


Този уебсайт използва Google Analytics и съответно бисквитки, за да проследява различни аспекти на Вашето посещение, включително Вашето географско местоположение, как сте стигнали до сайта, продължителността на Вашата визита, страниците, прочетени от Вас и всичко, което търсите, докато сте на сайта. Съгласявате ли се да споделите тази информация?