ORION ENVIRONMENТ

ORION ENVIRONMENТ е дъщерно дружество на ORION, регистрирано в България през 2009 г. Идеята за създаването на дружеството беше да се пренесе значителният опит на ORION, водеща италианска фирма в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на системи за екологичен мониторинг.  Сериозна предпоставка за разширяването на ORION и трайното й установяване на българския пазар, беше успешното реализиране на няколко значими проекта, финансирани от ЕК, в областта на мониторинга на подземни и  повърхности води.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

ORION ENVIRONMENТ е изключителен представител за България 
на Thermo Fisher Scientific Air Quality Instruments.

Представителството обхваща:

  • Анализатори за качеството на атмосферния въздух
  • Монитори за фини прахови частици ФПЧ 2.5 и ФПЧ 10
  • Уреди и системи за емисионен мониторинг
  • Преносими уреди за измерване на газове и прах

.

ORION ENVIRONMENТ е изключителен представител
на Modern Water Monitoring Ltd за България и Македония.